– Hvordan skrives tallet på utvidet form? – På hvilken måte er hender forskjellige? I anledning at Runar har vært ute på kurs og at vi i redaksjonen syns det er kjempemorsomt med leseteater og Halloween, velger vi å dele et nytt med dere. Introduksjon av arbeidsmåte og oppstart av økta Den matematiske konteksten og samtalen er satt, og en kan gå videre. Etter arbeidet med boka «Ikke prøv deg!» er det klart for spørrebingo. Under ser du eksempler på engledikt av elever i 2. og 3. klasse, nissefortelling fra 4. klasse og nisserap fra 6. klasse. Dette gjorde kontaktlærerene våres også da vi var ferdige på barneskolen:) Veldig koselig! Dekorert av læreren. MatteMestern hjelper alle på skolen - både elever, lærere og foreldre. Plakat I – NÅ Mange opplever at det er vanskelig å få elevene til å jobbe på en måte som passer de ulike læringsaktivitetene vi jobber med i løpet av en skoledag eller skoleuke. Nå skal vi på avslutning med 7. klassingen vår. arbeid med å skrive egne faktatekster rundt hvordan dyr beskytter seg. Utover høsten ser vi videre på andre tips og hvordan de brukes i undervisningen. Vi fikk en mappe hver med ting vi hadde laget/skrevet gjennom barneskolen. Det som skiller denne aktiviteten fra les og svar-metodikk, er at elevene her med sine personlige opplevelser av teksten, kommuniserer sin læring i fellesskapet med egne ord og uttrykk. – Hva betyr det at noen mener at de kan lese hender? Du må trekke frem de gode eksemplene og gjerne midt i økta vise til ulike formuleringer du syns er gode, og som kan lede andre elever som syns dette er vanskelig, på vei. Når arbeidet er ferdig har dere kriteriene for hva gode læringsp. Oppstart og organisering – Hvor mange sammensatte ord kan man lage hvor snø er en del av ordet? Husk at når du kjøper en enhånds skyteklump så … 1. Telefon: Sentralbord: 409 11 500 E-post: herstad.skole@faerder.kommune.no . Jeg ønsker deg lykke til med arbeidet om valg og demokrati i klasserommet, og håper at du vil bruke mange av de fine ressursene både jeg og GAN Aschehoug har funnet frem til. Her ligger det mye kunnskap for deg som lærer for å planlegge og spisse undervisningen ytterligere. Her har det vært ymse. Forsterk elevenes leseforståelse ved å spørre om «Hva er det som skjer på bildet?» eller «Hva er det med bildet som gjør at du husker det vi har lest?». Regntrekk inkludert med sekken. – Kan vi lage en åpen oppgave til tallet? – Hvor mange enere og tiere har tallet? Og han holdt en liten fellestale for oss. Når man utvikler virusvaksiner bruker forskerne svake eller døde virus i vaksinen, så de tar utgangspunkt i virus som allerede finnes for å lage en vaksine. – Bygge snømann ute i skolegården. 8., 9. og 10. klasse (7., 8. og 9. klasse da normering fant sted) Lesehastighet: minimum 100 ord per minutt Leseforståelse: bekymring dersom mer enn 15 % feil Fra og med 6. klasse og oppover bør alle ha en lesehastighet på minimum 80 ord per minutt for å kunne oppnå god leseforståelse. – Hva er stemmerett? AnonymBruker, Jeg bruker alltid god tid de første ukene på å planlegge ulike aktiviteter som gjør at elevene får trene på de ulike måtene å jobbe på, samtidig som jeg også påminner om og modellerer hvordan arbeidet skal foregå. Jeg har bare hatt disse to år, og læreren som hadde dem før jobber ikke lenger på skolen. Hvis det er første gang du skal jobbe med timens tall kan det være lurt å velge ut et, to eller tre tall til å starte med. Hun jobber ved Skøyen skole som er kjent for sitt gode arbeid med me. 2. Tall du kan bruke er f.eks 16, 48 og 143. Lærerne holdt en liten tale og de fikk blomster og gave. Her laster du ned en tom kopioriginal av samme type som den som er fylt ut over. Derfor håper jeg at du vil følge bloggen vår her, og se de spennende arenaene vi har valgt å satse på dette skoleåret. Fredagstipset blir altså derfor en vei fra klasserommet mitt til klasserommet ditt! Vær stolt, vær fornøyd og husk at vi bare så vidt er kommet i gang! – Hvor mange siffer har tallet? (7) 1.trinn (2) 2. klasse (4) 3. og 4. Jeg forventer ingenting av læreren. I hovedsak var dette %, brøk og desimal oppgaver. Katrine hopper dobbelt så mange ganger over som det Martin gjør. Se gjerne filmen to ganger slik at elevene kan få forsterket den visuelle og auditive læringen som ligger i film som virkemiddel. Podkastepisoden Vær min læringspartner gir gode tips og en praksisfortelling fra klasserommet verdt å merke seg, og lære med og av. Lykke til! Drama første skoledag del 2. Skole-hjem samarbeid Oppslag fra Spire 3 Samfunnsfag Start med å lese boka «Ikke prøv deg» av Åshild Skadberg fra Bokbussen Fakta som du finner digitalt til bruk for prosjektor, nettbrett eller pc på både bokmål og nynorsk under. – Hvilket siffer har høyest eller lavest verdi – og hvorfor? I fjor startet jeg skoleåret med å samtale med Charlotte Duesund i podkasten La stå!. Kom med tips og innspill underveis. Matematikkfaget er komplekst og elevene skal kunne argumentere for, presentere og vise til ulike løsninger og veier til svarene de kommer frem til. – Er tallet delelig med et partall og gir et heltall til svar? Dere som har laget/ fått diplom: Hva står på et sånt diplom? Forbered elevene på teksten ved å gjennomgå lesespørsmålene. Som en button, omtrent... Poenget er at hver og en fikk en positiv tilbakemelding om seg selv. Kanskje er det noen som har et favorittvirus de vil designe til seg selv? I episoden snakket vi om hvor viktig det er å få til En god start og hva det innebærer. Her møter læreren opp på avslutningen og har ikke noen større rolle annet enn å motta blomster. Hvor stor/land tale? Velg klassetrinn. Dette gjennom at språket og tallene de skal forholde seg til treffer, og at den virkeligheten de befinner seg i, er den de møter i oppgavene de jobber med. Ønsker du å se nærmere på tekstene trykker du på bildet. Men er det like gøy for alle? SkoleSMS: Start meldingen med tallet for trinn/klasse og send til 59444203. Telefon: 24 14 76 00, Ordretelefon: 24 14 76 25 Ut i fra hvordan du velger å arbeide med aktiviteten kan elevene enten jobbe individuelt eller i læringspar. Lag ulike tall ut i fra elevgruppen din slik jeg har gjort med hjelp oppe på bildet fra døra. Fremfør for medelever, trinnet eller på juleavslutning. I juni skal vi ha avslutningsfest, med elever, foreldre og lærere. En podkastepisode det absolutt er verdt å høre en gang til – eller for første gang – hvis du ikke allerede har gjort det. Er det ord vi lurer på eller noe vi ikke forstår? I de fleste tilfeller går en HPV-infeksjon over av seg selv i løpet av noen måneder. Klimaløgnen. Click here for more info. "Talen" har omhandlet både positive opplevelser med klassen, fine opplevelser vi har hatt sammen, f.eks. Læreren samlet deretter innspillene til tankekart i ordskyer, slik som i eksemplene unde, til bruk i neste økt. 5-7 klasse sekker 5-7 klasse sekkene er kanskje noe av det mest spennende når man skal begynne på skolen. Skoletannlegen. Lag snømannlykt med utgangspunkt i instruksjonene og oppskriften i oppslaget. 7. klasse - Matematikk Boktittel: Matematikktakk Forfattere: Trude Fosse, Anne Kari Sælensminde. Vel blåst! Råd og regler for bruk av IKT-utstyr. Før dere starter med det, kan det være morsomt å finne ut hva elevene allerede vet om virus og bakterier. Gruppe elever og lærere. Helsesykepleier. Lykke til! Oppstartsalternativ 2 Diskuter med læringspartneren din». Kan du lage et virus? Videoen under kan du bruke for å modellere, visualisere og inspirere elevene i forhold til stemmebruk, setting og bevegelser som er naturlige å ta med når leseteateret skal dramatiseres. I tillegg var det viktig at man kunne avkrefte påstander og lære av tankene elevene hadde. diskutere særtrekk ved kunstmusikk, kirkemusikk, og norsk folkemusikk. – Hvordan kan vi runde tallet opp eller ned? Som lærer er din jobb å hele veien være den som veileder, spør og undersøker hvordan elevene tenker og hvordan de velger å løse denne oppgaven som du har gitt dem. Til dette brukte de leksikon, medisinske oppslagsverk og internett. Praktisk skal vi nå se på hvordan du steg for steg kan gjøre dette på hele barnetrinnet. Spørsmål du kan bruke innledningsvis de første gangene du gjennomfører aktiviteten eller i læresamtale med elever eller læringspar underveis i arbeidet kan være. Faglige aktiviteter får nå et enda tydeligere formål, og det er ikke lenger nok å besitte ferdigheter; man må vite når og hvordan de kan brukes. Her får du et lite innblikk i elevarbeidene derfra. – Skrive fortelling med tittelen «Den gang Snømannen Snøfte ble truffet av en snøball». Kollektiv vejledning UU vejlederen præsenterer klassen for Ungdommens Uddannelsesvejledning og den første gennemgang af uddannelsessystemet. Helse og velferd. Det _jeg_ setter mest pris på, er en liten "treknapp" hvor læreren har skrevet en personlig hilsen til hver elev. Dette skaper en større interaksjon og motivasjon med og for matematikken og arbeidet med regne- og problemløsningsoppgaver. Utviklet av EgebakkenIKT, Mange opplever at det er vanskelig å få elevene til å jobbe på en måte som passer de ulike læringsaktivitetene vi jobber med i løpet av en skoledag eller skoleuke. Hva skal jeg si? Ukjente. I, under og etter arbeidet med tallet Livet i klassen er som en berg- og dalbane av kjærlighet, vennskap og samhold. – Er det uhøflig å la være å ta noen i hånda? Gjennom aktiviteten får elevene et eieforhold til å selv skape, løse og problematisere oppgaver de og gruppa selv har vært med på å lage. Alt du trenger til arbeidet finner du i PDF her. Jeg bruker alltid god tid de første ukene på å planlegge ulike aktiviteter som gjør at elevene får trene på de ulike måtene å jobbe på, samtidig som jeg også påminner om og modellerer hvordan arbeidet skal foregå. Lesespørsmål i par Julekrans Selv påminner jeg alltid elevene hver gang de skal jobbe sammen ved raskt å lese, og samtidig peke på, symbolene på plakaten. Hva er virus? Denne gangen er settingen lagt til «En tur på kirkegården». torill skrev:Min sønn i 7.klasse kom hjem med en matteprøve forleden dag, med et lite oppløftende resultat.Da jeg kikket på den oppdaget jeg at læreren hadde gitt 0 poeng på mange oppgaver fordi utregning manglet. Snømannlykt I spørrebingo jobber elevene med å fortelle, forklare og vise hva de har forstått og husker fra teksten man nettopp har jobbet med. Oppslaget «Virusangrep» fra Spire Blå laster du ned her. Med utgangspunkt i introduksjonen kan du og elevene snakke om og beskrive de ulike ordene valg, demokrati, parti, politiker, regjering og statsminister. Deretter spør jeg ofte et læringspar eller en eller flere elever om hvilken stemme vi skal bruke, hvordan vi skal jobbe og hvilke forventninger som ligger til akkurat den måten vi skal jobbe på. Videre kan elevene også vurdere seg selv individuelt og sammen og få et innblikk i hva de og hele klassen må jobbe videre med. 29. april 2012 i Barn og familie. Her kommer noen gode forslag til hvordan du kan jobbe med valg i klasserommet, og i tillegg kan du laste ned et oppslag fra Spire 3 Samfunnsfag som du kan bruke i undervisningen. Info fra kommunen og skolens ledelse. Da jeg bestemte meg for å bli redaktør i GAN Aschehoug var det viktig at annerledes-Runar og bloggeren i meg fikk leve videre, og at stemmen og kreativiteten min ikke skulle begrenses, men derimot få mer plass og nå ut til enda flere. Kanskje kan klassen lage en felles Nisserap? Elevene får da velge eller trekke et fiktivt parti og må ut i fra deres frie valgplakat lage både slagord og program, bestemme hvem som står på valg og hvorfor, utforme ny logo og ikke minst – argumentere, diskutere og beskrive hvorfor partiet mener det de mener. Ville bare komme med et tips som ikke handler om selve avslutningen, men som jeg alikevel syns bør nevnes siden du er lærer for en avgangsklasse. Hele undervisningsopplegget tar utgangspunkt i oppslaget under. Kanskje kan du også snu på presentasjonen din, og starte opp med å be elevene diskutere sammen; Hva tror du eller dere at disse partiene står for? 1. Velg trinn for å se passende problemløsningsoppgaver (tekstnøtter). – Hvilke(n) regnefortelling(er) kan passe og gir tallet som svar? In welchen Phasen läuft der Zellzyklus ab? I tillegg kan vi tydelig vise om elevene skal jobbe sammen eller alene. Les teksten sammen og stopp opp underveis. – Hva skjer hvis vi legger til eller trekker fra et tall? – Hva betyr ordet demokrati? Enda viktigere er det at elevene får eieforhold til konteksten til matematikken de selv skal forholde til. I Fredagstipset denne gangen får du tips om hvordan du kan lede et undervisningsforløp om «Virus og bakterier» over en eller flere økter Forløpet tar utgangspunkt i boka Spire Blå som er del av et komplett naturfagsverk for småskoletrinnet. Noen lærere har bare sluttet. Etter å ha lært om virus er det på tide å finne ut av hva en bakterie er. Folkehelseprosjektet på Ammerud skole. Hva kan man skrive på et slikt diplom? Her orienterer UU vejlederen dig om uddannelsessystemets opbygning og muligheder for at finde informationer. Gå deretter gjennom læringsmålene før dere ser filmen under om hvordan Ola ble angrepet av et virus. Det snedige er at uansett hvilken klasse du har, og uavhengig av hvordan tankekartet ser ut, oppsummerer tipsplakaten under det som må til. Av I eksemplet under ser dere hvordan elever i 4. klasse i Mo i Rana jobbet med denne aktiviteten på en morsom måte. Failed to fetch Error: URL to the PDF file must be on exactly the same domain as the current web page. Siden sist har jeg begynt å jobbe som inspektør, og har mye undervisning på småskoletrinnet ved Lovund skole som ligger på øya med samme navn. Alt er lov, og her vil nok de minste elevene være mer opptatt av hva en god venn er, mens de eldre elevene som kjenner metodikken vet hva som må til for et godt faglig samarbeid. MatteMestern hjelper alle på skolen - både elever, lærere og foreldre. På MatteMestern kan du øve på alle former for matematikk. Det må tas hensyn til variasjonene i været og til årstidene. Jeg skal fortsette å skrive bøker, lage opplegg for Kateterskuffen og gjennom høsten la deg få ta del i min praksis, og dele gode tips til undervisninga. Dersom man skal holde en personlig tale til hver enkelt elev, og har hatt 25-30 elever i klassen, blir det en omfattende affære, både for deg og for tilhørere. Bruker du spørrebingoen som en stasjonsaktivitet kan tellebrikker i fire ulike farger brukes. Ellers synes jeg ikke at taler trenger å være så lange. Hva er det vi skal ha fokus på når vi leser teksten? Trekk gjerne en ordstyrer eller la dette gå på rundgang hvis du har mer faste grupper for en periode. Skolesekker og utstyr tilpasset elever i 2-7 klasse. Din digitale matematikkportal til alle klassetrinn i grunnskolen. Som lærere vil vi at elevene sitter igjen en opplevelse, nye refleksjoner og eller læring av nye og kule fakta. Nå er det fredag og kanskje er du snart på vei hjem eller har noen timer igjen. Andre har vært mer personlig. Virus eller bakterie? Jeg ønsker deg lykke til med et nytt skoleår, og håper at du velger å legge igjen en kommentar, enten her eller på våre sosiale medier. På konfirmasjonsdagen vår stile hun opp både på den borgerlige og den kristelige seremonien. En enhånds skyteklump er en flueline uten skyteline-del. Gjør deg klar til en real spørrebingo i dette Fredagstipset! Det tar tid, men blir satt veldig pris på av både elever og foreldre. Start med et myldrebilde som vekker elevenes interesse. Arbeidet med enten lærerens eller elevenes tanke- og begrepskart på tavla eller på store hvite ark kan se litt ut som dette, med flere eller færre tankebobler og tankestreker. Selv om læringspartnere har blitt et utstillingsvindu for arbeidet med VFL – vurdering for læring, . Det er da det sitter, og du raskt vil se at også elevenes ferdigheter og evne til å jobbe som læringspartnere virkelig fungerer! Det er elevene som skal ha ansvar for programmet (med stor hjelp av meg under planlegging selvsagt) og foreldrene stiller med mat, i samråd med meg (foreldremøte i mai). I tillegg er jeg som sagt fersk, så jeg kjente heller ikke elevene før jeg tok over som kontaktlærer. Tidsbruken vil kunne variere, men alt fra 10-15 minutter per time til en hel undervisningstime i uka kan både være en fordel og veldig motiverende i tillegg til at det er lærerikt. I Fredagstipset ser vi på ulike varianter av hvordan du kan gjennomføre timens tall med dine elever allerede på mandag. A-klasse ser sporty ut, men det er ingen i segmentet som er i nærheten av å tilby samme luksus- og hightec-følelse. Pjuh-for en jobb! Så samlet hun de inn, og vi glemte de med årene. I denne videoen finner du mange gode stoppunkt og samtalepunkter som du kan bruke underveis. Her kan du kan vinne et klassesett og en lærerveiledning til klassen din! F.eks. Oppstart skole barnehage 07.04.20 : Infoskriv til foresatte fra biblioteket 30.03.20 : Informasjon fra kommunen 03.04.20 : Til hjemmene fra ledelsen ved Tistedal skole 16.03.20 : – Hva kan den felles julekransen symbolisere når hendene henger sammen slik som de gjør? Tankekartet kan senere danne grunnlag for elevenes egne styrke- eller kolonnenotater ved f.eks. Å modellere og ta seg god tid i starten er viktig for å bygge opp forventningene og kriteriene rundt arbeidet som skal foregå videre og som en senere kan øke vanskelighetsgraden for. http://www.pandurohobby.no/Catalogue/50-Lag-Dekorer/5060-Dekomateriell/506015-Tre/1/335540-Treknapper-407-mm-12-stk Noe slikt som denne... Husker ikke dimmensjonen, men. Med NÅ-plakaten kan man lett og visuelt synliggjøre hvilke læringsforventninger vi har til hvordan elevene skal arbeide med de ulike oppgavene. Start med å spørre elevene om «Hva er det som skjer her?», «Hva tror dere at de gjør?», «Er det flere i rommet?», «Hvor mange ganger klarer jenta å score i kurven?» eller «Hvis alle guttene og jentene hopper litt tau, hvor mange ganger tror dere de hopper til sammen?». Norsk dramaserie. Læreren hadde hengt opp et ark for hver av sykdommene som er nevnt i oppslaget. 7. Her laster du ned oppslaget fra Spire 3 Samfunnsfag på bokmål eller nynorsk. Kan du vise meg det?». Har vært kontaktlærer i 2 år for en klasse som nå går i 7.klasse. – Lag tegneserie, dramatiser eller skriv en fortelling om hva som skjedde «Da Stjernegutten mistet stemmen når han skulle synge solo». Hvilke substantiv, adjektiv og verb finner elevene? Alternativ 3 som kanskje passer best for de minste, gjøres ved at du som lærer beskriver partiene slik du ønsker ut i fra valgplakatene, og lar elevene være med på å stemme frem en av disse. Avslutt økta med at du trekker en helt vilkårlig oppgave som dere løser sammen, vurderer og evaluerer. Direkte klokken 12: Gratis undervisning for 5. til 7. klasse Elevkanalen og TV 2 starter et prøveprosjekt med daglig direktesendt undervisning. Livet i klassen er som en berg- og dalbane av kjærlighet, vennskap og samhold. Her laster du ned oppslaget fra Tverrfaglige kopiark – Vinter. Noen av aktivitetene forutsetter et forarbeid ved hjemmeskolen og/eller en aktiv deltagelse – Hvor mange veier finnes det til tallet du har foran deg? Vi opplevde meget god respons på Fredagstipset som omtalte leseteater i undervisning. Har du en stang i klasse 7 så bør du ha en line i klasse 7. 7. klasse - Geografi og samfunnskunnskap. Ta deg en løpetur, slapp av i godstolen, lytt til podkast eller ta helt fri. Du har et av verdens viktigste yrker. Hvis elevene jobber individuelt med samme eller ulike tall kan du senere utfordre dem på å lage et kart over eller diskutere og fortelle hverandre hva som var likt eller ulikt med tankene de har gjort seg. Ja, i alle fall i klasserommet! (2) 4. klasse (1) 5. og 6. I tillegg kan vi tydelig vise om elevene skal jobbe sammen eller alene. Læreplan Karlsvika naturskole – 7. klasse Skoleklassene kan i samarbeid med naturskolen velge aktiviteter og læremål fra denne planen. Lisa hopper halvparten av summen Katrine og Martin jobber til sammen. Hva er vel høytlesning, veiledet lesing eller annen bruk av fakta- eller skjønnlitterære tekster, hvis elevene ikke har forstått hva de har lest? Jeg var på skoleavslutning for 7.klasse i går. I Fredagstipset tar vi denne gangen dette på alvor, og jobber med klassens regnebank. Det at elevene og du som lærer legger ned mye arbeid i dette, gjør at elevene får et bevisst eieforhold og også må få se oppgavene i bruk. Norsk dramaserie. Noen uker før avslutningen, fikk vi beskjed om å skrive to positive ting om hver person i klasen på et ark. 1.klasse (6) 1. og 2. På forsiden hadde læreren vår skrevet noen ord til oss. Jeg vet at dersom du velger denne kan du bli forbløffet og inspirert av elevenes egne tanker, meninger, interesser og argumenter – og bli enda bedre kjent med elevene dine – enten de er nye denne høsten eller det er en gjeng du trodde du kjente.